Nastava

Redovna nastava se izvodi u dvije smjene.
Prva smjena počinje u 8.00 sati i završava u 13.05, a druga smjena počinje u 14.00 sati i završava u 19.00.
Učenici koji pohađaju smijerove: Kuhar-tehnolog, konobar-tehnolog i poslastičar-tehnolog, u prvim razredima pohađaju četiri dana u sedmici teorijsku nastavu i jedan dan praktičnu nastavu, u drugim razredima redovnu nastavu pohađaju tri dana, a praktičnu nastavu dva dana i u trećim razredima redovnu nastavu pohađaju dva dana, a praktičnu nastavu tri dana u sedmici.
Učenici koji pohađaju smijer Turistički tehničar u prvom razredu nemaju praktičnu nastavu, a u drugom, trećem i četvrtom razredu imaju praktičnu nastavu po jedan dan u sedmici.
Učenici koji pohađaju smijer Ugostiteljski tehničar u sva četiri razreda imaju praktičnu nastavu po jedan dan u sedmici.

Teorijska nastava izvodi se u učionicama i kabinetima, a praktična nastava u  kabinetima školske radionice Nacional, u ugostiteljskim objektima, na recepcijama hotela ili u turističkim agencijama.

O predmetima i fondu časova informacije su u linku Programi.

Slika vodilja škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Film

Predstavljanje škole.