UPOSLENICI ŠKOLE

 

Rukovodstvo i administracija

   

Direktorica: Hodžić-Omerović Fatima fatima.omerovic@suts-sa.edu.ba

  Pomoćnik direktora: Murtić Ševal seval.murtic@suts-sa.edu.ba   Pedagog: Fazlagić Fatima fazlagic.fatima@suts-sa.edu.ba

 

   

Sekretar: Tanković Aldina

aldina.tankovic@suts-sa.edu.ba

 

Rukovalac nastavnom tehnikom: Džinić Šejla

sejla.kaljanac@suts-sa.edu.ba

 

Rukovodilac računovodstva: Mujačić Lejla

lejla.mujacic@suts-sa.edu.ba

 

   

Administrativni tehničar: Mataradžija Nermina

nermina.mataradzija@suts-sa.edu.ba

 

Bibliotekar: Hadžo-Saphić Selma

selma.spahic@suts-sa.edu.ba

 

Koordinator praktične nastave: Gagula Aldin

aldin.gagula@suts-sa.edu.ba

 

 

 

Slijedeća>>>

 

 


Brošura škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Projekat

Oživimo stare zanate.