PLAN NABAVKE ZA 2019.GODINU

POKRETANJE POSTUPAKA-KONKURENTSKI ZAHTJEVI

KONKURENTSKI ZAHTJEV 1

KONKURENTSKI ZAHTJEV 2

KONKURENTSKI ZAHTJEV 3

KONKURENTSKI ZAHTJEV 4

KONKURENTSKI ZAHTJEV 5

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA-DIREKTNI SPORAZUMI:

Poziv za dostavu ponude -1 materijal za hranu

Poziv za dostavu ponude -2 kancelarijski pribor

Poziv za dostavu ponude -3 obrasci i pribor za nastavni proces

Poziv za dostavu ponude -4 grafičke usluge i usluge printanja i uvezivanja

Poziv za dostavu ponude -5 računovodstvene usluge

Poziv za dostavu ponude -6 plinske boce i gorivo

Poziv za dostavu ponude -7 pecivo za školsku kantinu

Poziv za dostavu ponude -8 bezalkoholna osvježavajuća pića za školsku kantinu

Poziv za dostavu ponude -9 higijenska sredstva

Poziv za dostavu ponude -10 usluge deratizacije i dezinfekcije

Poziv za dostavu ponude -11 dimnjačarske usluge

Poziv za dostavu ponude -12 usluge održavanja i servisiranja centralnog sistema grijanja

Poziv za dostavu ponude -13 usluge kontrole hrane

Poziv za dostavu ponude -14 usluge zaštite od požara

Poziv na pregovarači postupak za nabavku pretplate na online izdanje službenih glasila bez objave obavještenja u Sl. listu

Poziv na pregovarači postupak za nabavku pretplate na online izdanje stručne literature iz oblasti radnih odnosa i javnih nabavki bez objave obavještenja u Službenom listu

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

OBAVIJEST

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Brošura škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Film

Predstavljanje škole.