Kratki film o našoj školi

 

Pogledajte film i upoznajte se bolje sa našom školom...

 

 

 

Brošura škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Film

Predstavljanje škole.