Kontakt

DugI sokak 9                             Telefon:                          Fax:                           E-mail:
71 000 Sarajevo                  + 387 33 534 633           + 387 33 232 828      sutsds@gmail.com
Bosna i Hercegovina             + 387 33 534 782                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Brošura škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Film

Predstavljanje škole.